LANGUAGE

Company Name: Ningbo Yinzhou Joan Lab Equipment Co., Ltd.

Address: No.181 Gangfeng Road, Huzhou City, Zhejiang, China

Tel: 0086-572-2266665

Fax: 0086-572-2266665

Mobile Phone: 0086-1805736596

Website: http://www.joanlab.cn/

Copyright © 2015 Ningbo Yinzhou Joan Lab Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved . Designed by: Teng Design